Hiển thị tất cả 5 kết quả

Giảm giá!

Đặc sản Bắc Giang

Bánh đa Kế

40.000 VNĐ 35.000 VNĐ
Giảm giá!

Đặc sản Bắc Giang

Bánh đa Thổ Hà( túi 5 cái)

15.000 VNĐ 10.000 VNĐ
Giảm giá!

Đặc sản Bắc Giang

Mỳ Chũ

45.000 VNĐ 35.000 VNĐ

Đặc sản Bắc Giang

Rượu làng Vân

300.000 VNĐ
Giảm giá!

Đặc sản Bắc Giang

Vải thiều Lục Ngạn

45.000 VNĐ 35.000 VNĐ