Hiển thị tất cả 8 kết quả

Đặc sản Hà Nội

Bánh chè lam

10.000 VNĐ

Đặc sản Hà Nội

Bánh Gai làng Giá

60.000 VNĐ

Đặc sản Hà Nội

Bưởi Diễn

25.000 VNĐ

Đặc sản Hà Nội

Cốm Làng Vòng

25.000 VNĐ

Đặc sản Hà Nội

Ô Mai Me

135.000 VNĐ

Đặc sản Hà Nội

Ô Mai Mơ

145.000 VNĐ

Đặc sản Hà Nội

Ô Mai Sấu Bao Tử

155.000 VNĐ

Đặc sản Hà Nội

Ô Mai Xí Muội

125.000 VNĐ