Sản phẩm giảm giá

Giảm giá!

Đặc sản Bắc Giang

Bánh đa Thổ Hà( túi 5 cái)

10.000 VNĐ
Giảm giá!

Đặc sản Hải Dương

Vải thiều sấy khô Thanh Hà

55.000 VNĐ
Giảm giá!

Đặc sản Bắc Giang

Bánh đa Kế

35.000 VNĐ
Giảm giá!

Đặc sản Ninh Bình

Rượu Đòng Đòng Kim Sơn

160.000 VNĐ
Giảm giá!

Đặc sản Bắc Giang

Mỳ Chũ

35.000 VNĐ
Giảm giá!
280.000 VNĐ
Giảm giá!

Đặc sản Ninh Bình

Bánh Đa Vừng Khánh Thiện

30.000 VNĐ
Giảm giá!

Đặc sản Bắc Giang

Vải thiều Lục Ngạn

35.000 VNĐ