Sản phẩm giảm giá

Giảm giá!

Đặc sản Bắc Giang

Bánh đa Thổ Hà( túi 5 cái)

15.000 VNĐ 10.000 VNĐ
Giảm giá!

Đặc sản Bắc Giang

Bánh đa Kế

40.000 VNĐ 35.000 VNĐ
Giảm giá!

Đặc sản Bắc Giang

Mỳ Chũ

45.000 VNĐ 35.000 VNĐ
Giảm giá!
300.000 VNĐ 280.000 VNĐ
Giảm giá!

Đặc sản Ninh Bình

Rượu Đòng Đòng Kim Sơn

180.000 VNĐ 160.000 VNĐ
Giảm giá!

Đặc sản Thanh Hóa

Nem thính Thanh Hóa

40.000 VNĐ 29.000 VNĐ
Giảm giá!

Đặc sản Hải Dương

Vải thiều sấy khô Thanh Hà

60.000 VNĐ 55.000 VNĐ
Giảm giá!

Đặc sản Ninh Bình

Bánh Đa Vừng Khánh Thiện

38.000 VNĐ 30.000 VNĐ