Bánh ngải Lạng Sơn

7.000 VNĐ

Bánh ngải Lạng Sơn dẻo ngon hấp dẫn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.