Chè Lam Phù Quảng

45.000 VNĐ

Sản phẩm Chè lam Thanh Hóa được chế biến từ loại nếp cái hoa vàng, mật mía, lạc nhân, mạch nha, gừng tười và một số bí quyết gia truyền khác. Tất cả tạo nên sản phẩm chè lam đặc trưng của vùng đất Thanh Hóa.