Rượu Đòng Đòng Kim Sơn

180.000 VNĐ 160.000 VNĐ

Rượu Đòng Đòng là loại rượu ngon của huyện Kim Sơn, có hương vị đặc trưng riêng không giống bất kì loại rượu ngâm nào.