Tag Archives: rượu

Rượu Lai Thành Kim Sơn

Rượu đòng đòng kim sơn

Rượu Lai Thành Kim Sơn Nhắc tới Kim Sơn hẳn ai trong chúng ta cũng nghĩ ngay đến chiếc cổng ngói và đến nhà thờ đá Phát Diệm, nơi được coi là giáo sứ lớn nhất của Việt Nam. Nơi đây đã ghi dấu với vị danh điền sứ Nguyễn Công Trứ. Người đã có […]